Krycí sítě, zatěžkávací pytle

V této kategorii najdete sortiment, se kterým ochráníte siláž v silážní jámě. Jedná se o krycí sítě na ochranu siláže proti ptactvu, které dokáže napáchat velké škody, a zatěžkávací pytle, pomocí kterých se plachta nebo krycí síť zatežká proti případnému odfouknutí větrem.

Krycí sítě

 • Slouží jako ochrana proti ptactvu. Většinou se jedná o poškození silážních vaků naplněných šrotovaným zrnem, celým zrnem nebo silážní kukuřicí. Po proklovnutí může do vaku pronikat vzduch a zatékat dešťová voda a tím mohou vznikat značné škody. I pro tento problém máme řešení.
 • Lze zakrývat i silážní jámy.
 • Kvalitní síť s velkou hustotou a životností minimálně 10 let.

Rozměry:

 • 6 x 25 m
 • 8 x 15 m
 • 8 x 25 m
 • 10 x 12 m
 • 10 x 15 m
 • 12 x 15 m

Ukázka v praxi:

Krycí sítěKrycí sítěKrycí sítě

Krycí sítě

Krycí sítěKrycí sítě

 
Zatěžkávací pytle

 • Slouží jako zatěžkávací prvek silážní plachty na jámě, nebo také jako zatěžkávací prvek krycí sítě na vaku. Pytle se většinou plní pískem, či jemným štěrkem.
 • Na silážní jámě se rozmisťují v příčných pruzích v rozestupech cca 5-8 metrů od sebe, mezi ně se pak pokládají pytle navolno.

Rozměry:

 • 27 x 120 cm
 • 25 x 120 cm

Zatěžkávací pytle

 

Zaujal Vás nějaký náš produkt nebo se chcete na něco zeptat?



Nesprávný formát


Nesprávný formát


Nesprávný formát


Nesprávný formát


Nesprávný formát


Nesprávný formát


Nesprávný formát






 

ISO 9001:2008

Naše výrobky pravidelně prochází atestací. Vlastníme ISO certifikáty dle platných norem ČSN.

 

Vlastní konstrukční tým

Naši konstruktéři neustále pracují na inovacích a vývoji strojů, aby dosáhli jejich optimálního výkonu.

 

Servis strojů

Naši technici jsou připraveni poskytnout vám ten nejlepší servis strojů.

Nahoru